Küldj Engem Alapítvány

„Az Úr szavát hallottam, Aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben?
Én ezt mondtam: Itt vagyok,
KÜLDJ ENGEM!” Ézsaiás 6:8
Felekezetközi összefogás, aminek célja a Krisztus testének az egységének a formálása és az elveszettek elérése az evangelizációs programokon és missziókon keresztül. Megismertetni az emberekkel az Evangeliumot. Egy olyan platform létrehozása ahol a Magyarországi / Európai missziós szervezetek és evangélisták egymásra találhatnak és összekapcsolódhatnak. 

Magyarországi / Európai Felekezetközi Küldetés

• Egy olyan platform és események létrehozása ahol a Magyarországi / Európai missziós szervezetek és evangélisták egymásra találhatnak és összekapcsolódhatnak.

Evangélista iskolák létrehozása, elindítása, képzések Országszerte / Európa szerte.

• Rendezett viszonyokat teremteni a Magyarországi és Európai missziós tevékenységek között egy közös etikai kódex megalkotásával.

Feltérképezni a Magyarországi / Európai missziós munkákat, hogy az eklézsia átlássa mindezt és kapcsolódni tudjon ezekhez.

Segítséget nyújtani a rászorulóknak: Ruha, Élelmiszer és egyéb Anyagi jellegű támogatások.

Mentálhigiénia

• Mentálhigiénés tevékenységek: segítő beszélgetés, lelkigondozás, kognitív önismereti csoport, egyéni- és csoportos életvezetési tanácsadás, párkapcsolati konzultáció, családsegítés

Életvezetési tanácsadás

Keresztény tartalmú zenei és irodalmi kiadványok kiadása és terjesztése

• Szabadidős programok, nyári táborok szervezése

Bűnmegelőzést szolgáló felvilágosító előadások és rendezvények szervezése

• Missziós képzéseket indítani és támogatni evangélisták és gyülekezetek részére

• Ifjúsági programok: Táborok, Képzések, Ifi klub, Pályaválasztási fórumok

• A misszió munkások kiégésének a megakadályozása megfelelő támogatói bázis létrehozásával

Gyülekezeteknek 


Kapcsolódhassanak az Evangélium terjesztéséhez és Tanítványozáshoz

Felekezetközi összefogásGyakorlati segítséget nyújtani gyülekezeteknek missziós céljaikhoz: evangelizációkhoz, gyülekezet plántálásokhoz, és egyéb célirányos missziós eseményekhez.

• Egy „híd” építése a misszióban megtért emberek és a gyülekezetek között, azaz szervesebb kapcsolódást létrehozni a Krisztus mellett döntést hozó emberek és az eklézsia között, hogy minél többen beépülhessenek közösségekbe. Ennek a működés mechanizmusának a kidolgozása.

• Missziós szervezetek, evangélisták összekapcsolása más szolgálói csapatokkal (keresztény zenekarok, hangtechnikai szolgálatok, stb.), hogy sikeresebben tudjanak rendezvényeket létrehozni.

Kidolgozása az evangélisták és a gyülekezetek bevonásával, azaz utógondozói hálózat kiépítése a gyülekezetekben.

• A misszió munkások kiégésének a megakadályozása megfelelő támogatói bázis létrehozásával.

• Missziós képzéseket indítani és támogatni evangélisták és gyülekezetek részére. 

Küldj Engem Alapítvány
Támogatás:

MBH Bank: 10101016-56155100-01005001
Adószám:  19289041-1-43
Közlemény: adomány

Facebook-on is megtálsz minket

Támogass Like-al és Megosztassal, így növekedni tud a szolgálat. Köszönjük!

Alapítvány adatai

A szervezet nyilvántartási száma:
01-01-0013015

Adószám:
19289041-1-43